Råd och tips


Att tänka på vid val av dörr

Dörrvarianter

Flertalet modeller i SnickarPers ytterdörrssortiment finns som både enkel- och pardörr. Se information i anslutning till respektive dörrmodell. Innerdörrar kan förutom traditionell montering även monteras som skjutdörr, antingen infälld eller utanpåliggande.

Specialstorlekar

Dörrstorlekar anges alltid i fasta modulmått. De flesta dörrar kan dock (med vissa begränsningar) tillverkas i specialmått efter kunds önskemål.

Tillval och tillbehör

Det finns ett antal tillval att göra till de flesta av SnickarPers dörrar och portar. Exempelvis kulörer, avvikande kulör på insidan, dekorglas, insynsskyddande glas, trycken, lås mm.


Före beställning

Storleksangivelser för dörrar

Dörrstorlekar anges alltid i sk moduler (förkortas M), vilket egentligen inte exakt anger dörrens storlek, utan istället storleken på hålet i väggen där dörren skall monteras. För en dörr med modulstorlek 9 x 21 (bredd x höjd) skall hålet vara minst 900 x 2100 mm. Det exakta karmyttermåttet på dörren är 10 millimeter mindre på bredd och höjd än modulmåttet, för att bereda plats för tätning (även kallat drevning). Man kan också uttrycka det så att dörrens modulstorlek inkluderar tät- och drevmån.

Måttagning för ytterdörrar

Vid byte av ytterdörr byts i regel både dörrblad och dörrkarm ut. När man mäter upp för en ny ytterdörr är det därför viktigt att mäta själva vägghålet där dörren skall sitta. Att enbart mäta dörrbladet räcker inte! Ta hjälp av din återförsäljare eller snickare om du är osäker. Gör så här: Ta bort lister och foder runt den gamla dörren och mät vägghålet. Från vägghålets mått, dra av 20 mm på bredd och höjd (för tät- och drevmån). Då får du fram den bredd och höjd din nya dörr kan hålla som max. Välj sedan en lämplig modulstorlek.

Höger- eller vänsterhängd?

Bestäm om dörren skall ha gångjärnen i höger eller vänster sida, sett från utsidan (för ytterdörrar och innerdörrar med tappbärande gångjärn). Innerdörrar med sk snap-in gångjärn är vändbara, dvs man behöver inte bestämma hängningen vid beställning.


Före montering

Kontrollera godset!

Det är mycket viktigt att den som tar emot dörrarna noga kontrollerar godset utvändigt innan leveransen kvitteras. Upptäcks en transportskada skall detta noteras på fraktsedelns kvittensdel, samt skrivas under av chauffören. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den krävs för att skadan skall kunna regleras. TÄNK PÅ att dessa regler för leveranskontroll gäller, även om någon annan än du som är slutkund tar emot godset (tex en snickare).
Snarast efter leverans skall godset packas upp och besiktigas. Eventuella skador som upptäcks när godset packats upp och som inte upptäckts direkt vid leveransmottagningen enligt ovan, måste anmälas till återförsäljaren inom fyra dagar efter leverans.

Lagra din dörr

Dörrar avsedda för montering inomhus ska alltid lagras inomhus i ett uppvärmt utrymme fram till montering. Även dörrar avsedda för montering i yttervägg ska så långt möjligt lagras inomhus. Om dörrar avsedda för montering i yttervägg inte kan lagras inomhus, får de lagras på annan plats endast tillfälligt och för en kort tid. Hur sådan lagring ska ske framgår av SnickarPers anvisningar som du kan ladda hem nedan. Följ alltid lagringsanvisningarna noga; det är en förutsättning för att garantin skall gälla!

Behandla trädörrar före montering

Alla produkter från SnickarPer som inte är täckmålade skall alltid ytbehandlas före montering för att garantierna skall gälla. Därefter skall produkten underhållas regelbundet, vilket också ingår i garantivillkoren. Läs mer om underhåll under rubriken “ta hand om din dörr”.
Dörrar och sidoljus mm av ek och teak ska oljas (både dörrblad och karm) innan montering med den olja som medföljer från SnickarPer vid leverans. Behandlingen ska därefter upprepas 6-8 ggr per år.
Dörrar och sidoljus mm av obehandlad furu ska ytbehandlas med trälasyr före montering (både dörrblad och karm). Behandlingen upprepas vid behov. Observera att obehandlade furuprodukter inte får täckmålas.


Montering, justering och efterjustering

Här finner du monteringsanvisningar för ytter- och innerdörr. Observera att monteringsanvisningarna måste följas noggrant för att garantier ska gälla.

Montering av ytterdörr

Montering av utanpåliggande skjutdörr (kornisch)

Montering av infälld skjutdörr (pocket 95 mm)

Montering av infälld skjutdörr (pocket 122/155 mm)

Justering av ytterdörr (serie Stil och Linje)

Justering av ytterdörr (serie Form)

Justering av ytterdörr med dolda gångjärn (serie Art och Form)

Justering av karm


Ta hand om din dörr

En produkt från SnickarPer tillverkas av förstklassiga material. För att hålla sig snygg över lång tid behöver den emellertid både omsorg och underhåll. Regelbundet underhåll är dessutom en förutsättning för att garantierna skall gälla.

Placering

Placeringen är avgörande för vilket underhåll din dörr, port eller sidoljus kommer att behöva. I ett utsatt läge måste underhållet ske ofta för att produkten skall klara påverkan av regn, vind och sol. Mera om underhållsintervall kan du läsa i SnickarPers anvisningar för skötsel och underhåll.

Efterjustering

Dörrbladet eller karmen kan efter en tid behöva efterjusteras. Anvisningar om hur justering sker för olika dörrtyper finns under rubriken “Montering, justering och efterjustering”.

Skötsel- och underhållsanvisningar

Nedan finner du SnickarPers anvisningar för skötsel och underhåll.

SnickarPer – skötsel och underhåll av ytterdörrar

SnickarPer – skötsel och underhåll av innerdörrar

SnickarPer – skötsel och underhåll av förråds- och bastudörrar 


Information från färgtillverkare

När det är dags för ommålning följ färgtillverkarens anvisning.

Åldring av målade ytor

Underhåll/ommålning av målade dörrar


Certifikat

CE-märkning SnickarPer

CE-märkning Inwido


Garanti

Info om SnickarPers garantier